Nowości  Przejścia graniczne    
 


Przejścia graniczne > Otwarto Mały Ruch Graniczny z Obwodem Kaliningradzkim

2012-07-27 Otwarto Mały Ruch Graniczny z Obwodem Kaliningradzkim

W życie wszedł tzw. Mały Ruch Graniczny. To umowa między Polską i Rosją dzięki której mieszkańcy strefy przygranicznej Polski i Obwodu Kaliningradzkiego mają możliwość wielokrotnego wjazdu, wyjazdu i pobytu w strefie przygranicznej drugiego państwa.

Umowa o tzw. Małym Ruchu Granicznym została podpisana przez Polskę i Federację Rosyjską 14 grudnia 2011 roku, w życie zaś weszła 27 lipca 2012 roku.

Aby uczestniczyć w ruchu trzeba otrzymać zezwolenie. Należy zarejestrować wniosek na stronie internetowej polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez tzw. e-konsulat. Procedura jak w przypadku wniosków o wydanie wiz.

Warunkiem ubiegania się i przyznania jest posiadanie miejsca stałego zamieszkania w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy niż 3 lata.

Mogą to robić mieszkańcy:

  • województwa pomorskiego: powiat pucki, miasto Gdynia, miasto Gdańsk, miasto Sopot, powiat gdański, powiat nowodworski, powiat malborski,
  • województwa warmińsko-mazurskiego: miasto Elbląg, powiat elbląski, powiat braniewski, powiat lidzbarski, powiat bartoszycki, miasto Olsztyn, powiat olsztyński, powiat kętrzyński, powiat mrągowski, powiat węgorzewski, powiat giżycki, powiat gołdapski, powiat olecki.
Powyższe regiony uznawane są jako strefa przygraniczna po stronie polskiej. Po stronie rosyjskiej jako strefa przygraniczna uznawany jest cały Obwód Kaliningradzki.

Po wydaniu zezwolenie uprawnia mieszkańca strefy przygranicznej Polski lub całego Obwodu Kaliningradzkiego na wjazd i pobyt w strefie przygranicznej państwa drugiej strony każdorazowo do 30 dni, licząc od dnia wjazdu. Jednakże łączny okres pobytu nie może przekraczać 90 dni w okresie każdych 6 miesięcy liczonych od dnia pierwszego wjazdu.