Regulamin

I. Wstęp
Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego Przejsciagraniczne.pl.
W Regulaminie określone są prawa i obowiązki użytkowników serwisu.

II.Zasady ogólne:
I. Użytkownik ma możliwość zmiany lub usunięcia swoich danych/zdjęć/ itp za pomocą opcji dostępnych w Serwisie.
II. Użytkownikowi niedozwolone jest :
   a. używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
   b. obrażanie inne osoby,
   c. promowanie inne strony internetowe,
   d. umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,
   e. łamanie ogólnie przyjętych zasad netykiety,
   f. wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów.
III. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie, a w szczególności do zdjęć.
IV. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta.
V. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie części opcji.
VI. Jeżeli blokady czasowe nie spowodują stosowania Regulaminu Przejsciagraniczne.pl może zablokować na stałe konto Użytkownika.

III.Rejestracja
I. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie.
II. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna.
III. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych.
IV. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy nastąpią zmiany.
V. Dokonując rejestracji w serwisie internetowym Przejsciagraniczne.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
VI. Poprzez rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) na Profilu Użytkownika.
VII. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.
VIII. Rejestrując się w serwisie przejsciagraniczne.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.
IX. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez przejsciagraniczne.pl w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez przejsciagraniczne.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

IV.Konto
I. Użytkownik może posiadać maksymalnie 1 konto w serwisie.
II. Zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim.
III. Konta nie użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.
IV. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).
V. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta, po uprzednim skontaktowaniu się z administracją serwisu. przejsciagraniczne.pl w ciągu kilku dni roboczych rozpatrzy prośbę. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
VI. Konto użytkownika, które zostało wcześniej zablokowane w trybie przewidzianym w pkt V ust. 4 Regulaminu, nie może zostać usunięte.
VII. Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.
VIII. przejsciagraniczne.pl ma prawo zablokowania, bądź usunięcia Konta Użytkownika bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.
IX. przejsciagraniczne.pl ma prawo do wysyłania subskrypcji użytkownikom, którzy zarejestrowali się na stronie. Użytkownik jednocześnie akceptując regulamin zgadza się na subskrypcje.

V.Zdjęcia
I. Wstawiając zdjęcie do serwisu przejsciagraniczne.pl, Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie zdjęcia w Serwisie.
II. Moderator ma prawo zmniejszenia/skompresowania zdjęć Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.
III. Moderator Serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować zdjęcie wstawione poprzez Użytkownika.
IV. Serwis przejsciagraniczne.pl w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie zdjęć. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

VI.Forum
I. Użytkownik zanim zada pytanie na forum zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Pomocy oraz wcześniejszymi wątkami o tematach zbliżonych do problemu, który chce zgłosić.
II. Zabrania się dodawania zbędnych postów, które mają na celu podniesienie ich ogólnej liczby /m.in. wyrażeń typu nabijam oraz ich odmian/.

VII.Ogłoszenia
I. Reklamowanie usług, oraz ofert firm dopuszcza się tylko i wyłącznie w katalogu firm badź po wykupieniu kampanii banerowej na stronie. Zabrania się reklamowania w dziale ogłoszeń.

VIII.Regulamin
I. Serwis przejsciagraniczne.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.
II. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1, użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między serwisem przejsciagraniczne.pl a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.

Przejsciagraniczne.pl informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych w dyskusji na forum przejsciagraniczne.pl, zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania, w ciągu 24 godzin, wypowiedzi o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Przypominamy, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.

Czytany 10841 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 07 grudzień 2014 16:02
Więcej w tej kategorii: Deklaracje »