Nowości  Przejścia graniczne    
 


Przejścia graniczne > Skaner rentgenowski do prześwietlania wagonów kolejowych w Hrubieszowie

2012-03-12 Skaner rentgenowski do prześwietlania wagonów kolejowych w Hrubieszowie

Polska Służba Celna oddała do użytku urządzenie rentgenowskie do prześwietlania wagonów kolejowych na przejściu granicznym na kolejowym przejściu granicznym w Hrubieszowie.

Jest jednym z najnowocześniejszych urządzeń tego typu w Europie. To kolejne, czwarte urządzenie rentgenowskie dostarczone przez polski koncern zbrojeniowy Bumar w ramach umów podpisanych pomiędzy Ministerstwem Finansów i konsorcjum Bumar (lider konsorcjum) oraz chińskiej firmy Nuctech Company Limited.


Skaner rentgenowski (grafika: Bumar)

Skaner ma służyć do wykrywania nielegalnych i niebezpiecznych towarów, a także do wykrywania skrytek we wszystkich rodzajach wagonów towarowych.

Poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii skaner ma możliwość odróżniania różnych materiałów, w tym identyfikację materiałów organicznych i nieorganicznych.

Jak wynika z otrzymanych informacji skaner RTG w ciągu krótkiego czasu jego pracy wykrył pierwszy przemyt papierosów.

Skaner umożliwia prześwietlanie całego skład pociągu tj. wagonów kolejowych z pominięciem lokomotywy oraz wagonów wskazanych przez operatora skanera.

Inwestycja została zrealizowana ze środków pochodzących z budżetu państwa.

Hrubieszów-Włodzimierz Wołyńsk gdzie zainstalowano skaner to kolejowe przejście graniczne z Ukrainą położone w województwie lubelskim. Przez przejście przebiega wyłącznie szerokotorowa linia kolejowa Linia Hutnicza Szerokotorowa (dawniej Linia Hutniczo-Siarkowa) prowadząca do terminala w Sławkowie.

Dostarczone urządzenie jest trzecim, tego typu skanerem dostarczonym przez Bumar do ochrony polskiej granicy. Dwa wcześniejsze tego typu urządzenia - w wersji drogowej zamontowane są w Dorohusku i w Gdańsku.